Bij fotografie in opdracht zijn op alle rechtsbetrekkingen van Beeldvlinder | Tienke Huisman Fotografie & Kunst de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing.
De tekst van deze voorwaarden is hier te lezen.
Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.